Saudi Arabia Holidays This Year

AprilApr 2022
  1. Sun 3 Apr Sunday, April 3rd 2022
MayMay 2022
  1. Tue 3 May Tuesday, May 3rd 2022
  2. Wed 4 May Wednesday, May 4th 2022
  3. Thu 5 May Thursday, May 5th 2022
JulyJul 2022
  1. Sat 9 Jul Saturday, July 9th 2022
  2. Sun 10 Jul Sunday, July 10th 2022
  3. Mon 11 Jul Monday, July 11th 2022
  4. Tue 12 Jul Tuesday, July 12th 2022
  5. Sat 30 Jul Saturday, July 30th 2022
SeptemberSep 2022
  1. Thu 22 Sep Thursday, September 22nd 2022