Romanian Holidays This Year

MayMay 2018
  1. Sun 27 May Sunday, May 27th 2018
  2. Mon 28 May Monday, May 28th 2018
JuneJun 2018
  1. Tue 26 Jun Tuesday, June 26th 2018
JulyJul 2018
  1. Sun 29 Jul Sunday, July 29th 2018
AugustAug 2018
  1. Wed 15 Aug Wednesday, August 15th 2018
NovemberNov 2018
  1. Fri 30 Nov Friday, November 30th 2018
DecemberDec 2018
  1. Sat 1 Dec Saturday, December 1st 2018
  2. Tue 25 Dec Tuesday, December 25th 2018
  3. Wed 26 Dec Wednesday, December 26th 2018